5 – 6 klasės

1. Kas sudaro Lietuvos Respublikos Konstituciją?

a) 20 straipsnių ir Konstitucijos sudedamoji dalis;

b) 25 straipsniai ir Konstitucijos sudedamoji dalis;

c) 50 straipsnių ir Konstitucijos sudedamoji dalis;

d) 154 straipsniai ir Konstitucijos sudedamoji dalis.

 

2. Kurį iš šių sakinių rastumėte Konstitucijos įvade – preambulėje?

a) Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas;

b) Lietuvių Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, <…>;

c) Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę;

d) Teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai.

 

3. Kaip pagal Konstituciją įgyjamos žmogaus teisės ir laisvės?

a) Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės;

b) Išlaikius Konstitucijos egzaminą;

c) Įgijus Lietuvos Respublikos pilietybę;

d) Pradėjus lankyti mokyklą.

 

4. Kokiu atveju gali būti ribojama žmogaus laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją?

a) Jei žmogus skleidžia informaciją ar reiškia įsitikinimus, kurie nėra pagrįsti faktais;

b) Jei žmogaus nuomonė kitokia nei daugumos;

c) Jei skleidžiama informacija skatinama neapykanta, prievarta, kurstoma diskriminacija ar platinama dezinformacija;

d) Jei skleidžiama informacija sukelia didžiulį visuomenės susipriešinimą.

 

5. Kiek pagal Konstituciją privaloma mokytis?

a) Iki pagrindinės mokyklos (10 klasių) baigimo;

b) Iki 16-os metų;

c) Iki 18-os metų;

d) Iki vidurinės mokyklos baigimo.

 

6. Kelerių metų sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai įgyja rinkimų teisę?

a) 16-os;

b) 18-os;

c) 20-ies;

d) 21-erių.

 

7. Ar Konstitucija įtvirtina Lietuvoje valstybinę religiją?

a) Taip, katalikybę;

b) Taip, krikščionybę;

c) Ne, Lietuvoje valstybinės religijos nėra;

d) Valstybinę religiją įtvirtina ne Konstitucija, o Lietuvos Respublikos religijų įstatymas.

 

8. Jei ūkininkas, dirbdamas žemę, joje rastų Lietuvos archeologijai reikšmingą radinį, kam jis priklausytų?

a) Tos žemės savininkui;

b) Ūkininkui, atkasusiam radinį;

c) Valstybei;

 

9. Ar Konstitucija įpareigoja saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių?

a) Ne, pagal Konstituciją saugomos tik žmonių teisės;

b) Taip, pagal Konstituciją kiekvienas privalo saugoti aplinką;

c) Ne, Konstitucijoje įtvirtinta, kad reikia nieko nedaryti dėl aplinkos;

d) Taip, Konstitucija įtvirtina galimybę panaudoti ginklus, jei į aplinką išteka kenksmingos medžiagos.

 

10. Kokia yra Lietuvos Respublikos Seimo funkcija?

a) Kartu su Respublikos Prezidentu vykdyti užsienio politiką;

b) Skirti Lietuvos Respublikos pilietybę;

c) Vykdyti įstatymus;

d) Leisti įstatymus.

 

11. Kas nėra būtina norint tapti Seimo nariu?

a) Rinkimų dieną būti ne jaunesniu nei 21-erių;

b) Būti Lietuvos Respublikos piliečiu;

c) Turėti aukštąjį išsilavinimą;

d) Nebūti susijusiam priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei.

 

12. Kas, pagal Konstituciją, pradeda pirmąjį naujai išrinkto Seimo posėdį?

a) Daugiausia balsų surinkusios partijos pirmininkas(-ė);

b) Vyriausias pagal amžių Seimo narys(-ė);

c) Valdančiosios koalicijos lyderis(-ė);

d) Turinti(-s) daugiausia patirties Seime;

 

13. Kas sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybę?

a) Ministras Pirmininkas ir ministrai;

b) Į Seimą išrinktų partijų lyderiai(-ės) ir premjeras;

c) Respublikos Prezidentas ir jo pasirinkti ministrai;

d) Ministras Pirmininkas ir savivaldybių tarybų

 

14. Kuri sąlyga nėra būtina norint kandidatuoti į Respublikos Prezidento postą?

a) Būti Lietuvos Respublikos piliečiu pagal kilmę;

b) Ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyventi Lietuvoje;

c) Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

d) Iki rinkimų dienos būti ne jaunesniam nei 40-ies.

 

15. Pagal Konstituciją ginti šalį nuo ginkluoto užsienio šalies užpuolimo:

a) privalo tik profesionali kariuomenė, nes ji moka tai daryti;

b) Kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga;

c) kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio svajonė;

d) privalo tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie moka naudotis ginklu.

 

16. Kiek kartų tas pats asmuo gali būti išrinktas Respublikos Prezidentu?

a) Tik kartą – po kadencijos jis turi perleisti vadovavimą kitam vadovui;

b) Ne daugiau kaip du kartus iš eilės;

c) Iš viso ne daugiau kaip keturis kartus;

d) Respublikos Prezidento kadencijų skaičius neribojamas – jis gali šias pareigas eiti tiek kartų, kiek yra išrenkamas laisvais demokratiškais rinkimais.

 

17. Ar kas nors gali atleisti Respublikos Prezidentą iš pareigų?

a) Ne, Respublikos Prezidentas turi eiti pareigas visą kadenciją, kuriai yra išrinktas Lietuvos Respublikos piliečių;

b) Ne, Respublikos Prezidentas gali nebent pats atsistatydinti;

c) Taip, Respublikos Prezidentą nuo pareigų gali atleisti jį išrinkę Lietuvos Respublikos piliečiai referendumu;

d) Taip, Respublikos Prezidentą iš pareigų gali pašalinti Seimas apkaltos proceso tvarka.

 

18. Ar pagal Konstituciją Lietuvoje galėtų būti laikomi atominiai ginklai?

a) Taip, jei tai būtų būtina saugumui užtikrinti;

b) Ne, nes tai prieštarautų Konstitucijai;

c) Taip, jei taip būtų susitarta su Lietuvos kariniais sąjungininkais;

d) Sprendimą dėl to turėtų priimti Seimas.

 

19. Prieš pradėdami eiti savo pareigas naujai išrinkto Seimo nariai turi prisiekti. Paskutinė priesaikos eilutė yra „Tepadeda man Dievas!“. Ar Seimo narys privalo sakyti šią eilutę, jei Dievu netiki?

a) Taip, privalo, nes Seimo nario priesaikos tekstas įtvirtintas Konstitucijoje;

b) Ne, neprivalo, nes šiai priesaikos eilutei taikoma išimtis;

c) Ne, neprivalo, nes priesaikos tekstas yra tik rekomendacinis – Seimo nariai gali prisiekti sakydami savo pačių sugalvotus tekstus;

d) Taip, privalo, nes kitaip tai būtų Seimo darbo tradicijos pažeidimas.

 

Atviras klausimas:

Jeigu galėtumėte keisti kurį nors vieną Konstitucijos straipsnį ar nuostatą – ką keistumėte? Savo atsakymą paaiškinkite – kokią problemą tai spręstų, kuo toks pokytis būtų reikšmingas ir reikalingas?