Treniruoklis

1. Seimo narys pradėjo dirbti universitete, Teisės fakulteto studentams dėsto dalyką „Įstatymų leidybos procesas Seime“. Už darbą atlyginimo negauna. Seimo nario nuomone, darbas universitete (už tai negaunant atlygimo) yra kūrybinė veikla, kuria užsiimti jis pagal Konstituciją turi teisę.

Ar Seimo narys gali dirbti universitete?

Pagal Konstituciją Vyriausybė vykdo Respublikos Prezidento dekretus. Tarkime, kad Respublikos Prezidentui kilo abejonių, ar Seimo priimtas įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, todėl jis išleido dekretą, kuriuo pavedė Vyriausybei kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai.

Ar Respublikos Prezidentas turi teisę išleisti tokį dekretą?

Tarkime, kad Seimas priėmė įstatymą, kuriame nustatė, jog vairuotojams, kurie transporto priemonę vairavo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, atimama teisė vairuoti transporto priemonę nuo trejų iki septynerių metų, o transporto priemonė konfiskuojama.

Ar Seimas galėjo priimti tokį įstatymą?

Pagal Konstitucijos 6 straipsnį Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, o Konstitucijos 30 straipsnyje numatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.

Nuo kada kiekvienas asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeistos, gali jas ginti remdamasis tiesiogiai Konstitucija?

Tarkime, kad Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį oficialią informaciją dėl situacijos, susijusios su Covid-19 plitimu šalyje, gali teikti tik Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, o žiniasklaidos priemonės savo publikacijas privalo rengti tik šios informacijos pagrindu.

Ar Vyriausybė galėjo priimti tokį nutarimą?

Seimas apkaltos proceso tvarka už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ir priesaikos sulaužymą panaikino Seimo nario mandatą. Praėjus šešeriems metams asmuo nusprendė vėl kandidatuoti į Seimą.

Ar pagal Konstituciją toks asmuo gali būti renkamas Seimo nariu?

Konstitucinis Teismas nutarė, kad Seimo priimtas nauja redakcija išdėstytas Referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas atidėjo šio nutarimo paskelbimą – jis bus paskelbtas 2021 m. liepos 1 d.

Ar pagal naujos redakcijos Referendumo įstatymą, kuris, kaip minėta, Konstitucinio Teismo buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, šiuo metu gali būti rengiamas referendumas?

Seimas priėmė įstatymą ir nustatė, kad automobilių savininkai moka kelių mokestį. Vadovaudamasis Konstitucijos nuostata, kad Vyriausybė vykdo įstatymus, Seimas įstatymu pavedė Vyriausybei nustatyti kelių mokesčio dydį.

Ar Seimas įstatymu galėjo pavesti Vyriausybei nustatyti mokesčio dydį?

Konstitucijos 18 straipsnyje nustatyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tarkime, kad buvo surengtas referendumas, kuriuo ši Konstitucijos nuostata buvo pakeista ir išdėstyta taip: „Žmogus turi tiek teisių ir laisvių, kiek vykdo Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų pareigų.“

Jeigu Tauta referendumu padarytų tokią Konstitucijos pataisą, ar ji neprieštarautų Konstitucijai?

 

Lietuvos pilietė M. B., gyvenanti Jungtinėje Karalystėje, šiemet pavasarį planavo grįžti į Lietuvą aplankyti tėvų ir kitų artimųjų, tačiau dėl plintančio koronaviruso grėsmės buvo apribotas judėjimas per šalies sieną.

Ar pagal Konstituciją galima uždrausti Lietuvos piliečiams grįžti į Lietuvą dėl karantino uždarius valstybės sienas?

Asmuo, nepatenkintas apylinkės teismo sprendimu, surašė apeliacinį skundą ir kreipėsi į apygardos teismą, prašydamas peržiūrėti bylą. Apygardos teismo raštinėje jam buvo pasakyta, kad jo skundas surašytas nekokybiškai, yra teisiškai neraštingas, todėl asmuo privalo kreiptis į advokatą, kad šis padėtų tinkamai surašyti apeliacinį skundą.

Ar norint pateikti apeliacinį skundą privaloma kreiptis į advokatą?

Ar pagal Konstituciją Europos Parlamento nariu arba savivaldybės tarybos nariu per praeitus rinkimus išrinktas asmuo gali kandidatuoti į Seimą, nors dar dirba toje institucijoje, į kurią buvo išrinktas?

Tarkime, kad Seimas pakeitė Konstituciją ir joje nustatė, jog Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės pilietis.

Ar Seimas galėjo padaryti tokią Konstitucijos pataisą?

Lietuvoje paskelbus karantiną, valstybės institucijoms ir įstaigoms buvo rekomenduota dirbti nuotoliniu būdu. Vyriausybė taip pat kai kuriuos posėdžius ir pasitarimus rengė nuotoliniu būdu. Tačiau Seimas į nuotolinius posėdžius nesirinko.

Ar pagal Konstituciją Seimas gali posėdžiauti nuotoliniu būdu?

Ukrainos pilietis A. A. atvyko į Lietuvą, gavo leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir pradėjo dirbti vienoje iš Lietuvos įmonių. Artėjant savivaldybių tarybų rinkimams minėtas asmuo savo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu Vilniuje negavo rinkėjo pažymėjimo. Jis dėl to kreipėsi į rinkimų komisiją, ir jam buvo paaiškinta, jog rinkėjo pažymėjimo negavo, nes neturi teisės balsuoti, kadangi nėra Lietuvos Respublikos pilietis.

Ar Ukrainos pilietis A. A. gali balsuoti savivaldybių tarybų rinkimuose, nors nėra Lietuvos Respublikos pilietis?

Konstitucijoje yra įtvirtinta, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

Ką turėtų daryti teisėjas, nustatęs, kad yra pagrindo manyti, jog įstatymas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai?

Tarkime, kad Seimas pakeitė Konstituciją ir nustatė, jog Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, ne jaunesnis kaip 21 metų (dabar nustatytas 25 metų amžiaus cenzas).

Ar Seimas galėjo padaryti tokią Konstitucijos pataisą?

Karantino metu J. L. šeima negalėjo išvykti seniai suplanuotų atostogų.

Ar pagal Konstituciją asmeniui gali būti draudžiama išvykti iš Lietuvos?

Vilniaus miesto gyventoja C. B. kreipėsi į Seimo kontrolierių teigdama, kad jos rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys neatvyksta į susitikimus su rinkėjais, taip pat, kaip rodo Seimo interneto svetainėje paskelbti statistiniai duomenys, dažnai nedalyvauja Seimo plenariniuose posėdžiuose, todėl, jos manymu, Seimo kontrolierius turėtų panaikinti Seimo nario mandatą.

Ar Seimo kontrolierius, remdamasis gyventojos C. B. pateikta informacija, gali panaikinti Seimo nario mandatą dėl to, kad jis nevykdo savo pareigų?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigė naują ministeriją ir paskyrė naują ministrą.

Ar Vyriausybė pagal Konstituciją turi tokią teisę?

Egzaminas baigtas

Jūsų rezultatas