Treniruoklis

/

Respublikos Prezidentas, susitikęs su kandidatu į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, nusprendė, kad jis yra tinkamas eiti šias pareigas, ir priėmė dekretą, kuriuo Seimui pateikė šio asmens kandidatūrą į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Ar Seimas gali priimti nutarimą, kuriuo Respublikos Prezidento dekrete nurodytą asmenį skirtų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju?

Atsižvelgdama į sunkią ekonominę padėtį Lietuvoje, Vyriausybė nusprendė imtis įvairių priemonių jai pagerinti, tačiau tokioms priemonėms įgyvendinti valstybės biudžete nepakako lėšų, todėl Vyriausybė nusprendė, kad Lietuva turėtų sudaryti valstybinės paskolos sutartį, ir tokią sutartį sudarė. Ar Vyriausybė galėjo tai padaryti?

Seimas kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydamas įvertinti, ar Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos tarptautinė sutartis dėl politinio bendradarbiavimo atitinka Konstituciją. Ar Seimas galėjo pateikti tokį kreipimąsi?

Apylinkės teisme buvo nagrinėjama byla dėl žemės pirkimo sandorio teisėtumo, kurioje pareiškėjas buvo užsienio pilietis. Kadangi teisėja mokėjo pareiškėjo gimtąją kalbą, teismo posėdį ji vedė šia kalba. Ar šioje byloje teisėja pasielgė tinkamai?

300 000 Lietuvos piliečių kreipėsi į Seimą reikalaudami, kad būtų surengtas referendumas dėl Konstitucijos pakeitimo. Siūlyta panaikinti Konstitucijos XIV skirsnį, kuriame nustatyta Konstitucijos keitimo tvarka. Ar Seimas privalėjo priimti nutarimą dėl referendumo paskelbimo?

Australijoje gyvenantis 26 metų Lietuvos Respublikos pilietis M. M. nusprendė tapti Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Ar M. M. gali kelti kandidatūrą artimiausiuose Seimo rinkimuose?

Užsienio valstybės pilietis, sukakęs 20 metų amžių, nusprendė, kad artimiausiuose savivaldybės tarybos rinkimuose kels savo kandidatūrą į nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos narius. Ar šis užsienio valstybės pilietis galės dalyvauti būsimuose savivaldybės tarybos rinkimuose?

Seimo nariai įregistravo Konstitucijos pataisą, kuria keičiami Konstitucijoje įtvirtinti Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Ar Konstitucijos pataisas, kuriomis keičiami Konstitucinio Teismo įgaliojimai, gali priimti Seimas?

Seimo nariai, atsižvelgdami į tai, kad televizijos informacinėse laidose apie vadinamąją migrantų krizę pateikiama tik neigiama informacija, nusprendė, kad visuomenės informavimo klausimus reguliuojančiame įstatyme turėtų būti apibrėžta, kokia informacija ekstremaliosios situacijos metu galėtų būti pateikiama žiniasklaidoje. Ar toks įstatymas galėtų būti priimtas?

Tėvai nusprendė leisti savo sūnų mokytis į pirmą klasę privačioje mokykloje, tačiau tvarkydami priėmimo dokumentus jie buvo informuoti, kad už sūnaus mokslą kiekvieną mėnesį privalės mokėti sutartyje nustatytą sumą. Tėvai nesutiko mokėti už sūnaus mokslą ir pareikalavo pašalinti tokią sąlygą iš mokymosi sutarties, nes pagal Konstituciją turi būti garantuojamas nemokamas mokslas. Ar tėvai teisūs keldami tokį reikalavimą?

Siekiant ištirti dar nepatvirtintų vaistinių preparatų, skirtų kovai su šalyje siaučiančiu pavojingu virusu, veiksmingumą, nuspręsta priimti įstatymą, pagal kurį tam tikrais atvejais šiuo virusu sergantiems asmenims jiems nežinant gydytojo sprendimu galėtų būti suleidžiamas ne jiems skirtas vaistinis preparatas, o minėtas dar nepatvirtintas vaistinis preparatas. Ar pagal Konstituciją galėtų būti priimtas toks teisinis reguliavimas?

Išsprendus Lietuvos ir jos kaimyninės valstybės konfliktą dėl sienų, Vyriausybės teikimu Respublikos Prezidentas pasirašė sienas nustatančią tarptautinę sutartį. Ją pasirašius, Lietuvos ir minėtos valstybės pasienyje atitinkamai pakeistos pasienio kontrolės punktų buvimo vietos. Ar pasienio kontrolės punktų buvimo vietos galėjo būti pakeistos?

Respublikos Prezidentas nesutiko su priimtomis Konstitucijos pataisomis, tačiau pasirašė įstatymą dėl Konstitucijos pakeitimo. Ar Respublikos Prezidentas galėjo pasielgti kitaip?

Tam, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų taikomi Lietuvoje, Seimas pagal Konstituciją turi priimti atitinkamus įstatymus. Ar šis teiginys teisingas?

Respublikos Prezidentas, eidamas savo pareigas ir turėdamas laisvo laiko, parašė memuarų knygą ir ją išleido. Už parašytą knygą Prezidentas gavo sutarto dydžio honorarą. Ar teisėtas tokio atlyginimo gavimas?

Seimo posėdyje, kuriame dalyvavo 125 Seimo nariai, buvo svarstomas nepasitikėjimo Vyriausybe klausimas. Už nepasitikėjimą Vyriausybe slaptu balsavimu balsavo 65 Seimo nariai. Ar Vyriausybė privalo atsistatydinti po tokio Seimo sprendimo?

Seime 2021 m. rugsėjo 15 d. buvo priimtas Seimo nutarimas. 2021 m. rugsėjo 17 d. jis buvo pasirašytas Seimo Pirmininko. Kada šis Seimo nutarimas įsigalioja?

Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad į Konstitucinį Teismą gali kreiptis kiekvienas asmuo. Dėl ko kiekvienas asmuo gali kreiptis į Konstitucinį Teismą (ką kiekvienas asmuo gali ginčyti Konstituciniame Teisme?)

Seimas, kurio posėdyje dalyvavo 101 Seimo narys, įgyvendindamas Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriuo Referendumo įstatymas pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, 72 balsų dauguma priėmė Referendumo konstitucinį įstatymą ir perdavė jį Respublikos Prezidentui pasirašyti ir oficialiai paskelbti. Tačiau Respublikos Prezidentas pasinaudojo savo veto teise ir grąžino Referendumo konstitucinį įstatymą Seimui svarstyti iš naujo. Ar Respublikos Prezidentas turėjo tokią teisę?

Kas gali pakeisti Konstitucijos 1 straipsnį „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“?

Egzaminas baigtas

Jūsų rezultatas